Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas paziņojums

20. marts, 2017

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4 instrukciju par Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu, tiek izsludināta iecirkņu komisijas locekļu  kandidātu pieteikšanās uz  2017.gada 3. jūnija republikas pilsētu  un novada domju vēlēšanām. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017.gada 3.aprīlim.

 

Pieteikuma sagatavošanai saskaņā ar instrukciju veidlapas var saņemt Lāčplēša ielā 1, 204.kabinetā -  novada domes kancelejā katru dienu no pulksten 8.00-17.00, kā arī Centrālās velēšanu komisijas interneta mājas lapā www.cvk.lv

Pieteikumus pieņem Aizkraukles novada domes kancelejā katru dienu no 8.00-17.00.


Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
            1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
            2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
            3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

 

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
            1) kurš prot latviešu valodu;
            2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
            3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
            4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;
            5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1.punktā minētajos gadījumos.

Komentāri