19.aprīļa finanšu komitejas sēdes darba kārtība

13. aprīlis, 2017

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons LĪdums sasauc finanšu komitejas sēdi 2017.gada 19.aprīlī pl.9 un izsludina šādu darba kārtību.

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.2017/____ "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā"" izdošanu
2. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017.saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam"
3. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
4. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Aizkrauklē
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Meduslācis”
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
7. Par atlīdzība noteikšanu  Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem
Amatpersonu informācija

Komentāri