Aicinām izpildīt anketu par kultūras un atpūtas pasākumiem Aizkrauklē!

13. septembris, 2017

Sabiedrības integrācijas fonda veiktā pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros lūdzam aizpildīt elektroniski anketu:  http://webanketa.com/forms/68s36d1j74qparhh6wr3jshp/. Pētījuma ietvaros Aizkraukles novada pašvaldība piekrita būt pilotprojekts, kurā tiek analizēti iestāžu budžeti dzimumu griezumā un analizētu dažādu pakalpojumu saņēmēju apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem atpūtas un kultūras jomā.

Komentāri