1 2 3 4 5

Komunālā saimniecība

Jautājums
Jautājumu uzdeva
Vai un kur es varētu pieteikties uz izsoli dzīvokļiem, vai arī pietiekties rindā uz pašvaldības dzīvokli. Esam jauna ģimene un vēlamies šiet arī palikt, nevis pārcelties uz galvaspilsētu!
Agnese
2017-08-21 18:16:36
Atbilde
Atbildēts
Agnese, ja pašvaldība izsola kādu no saviem īpašumiem - nomai vai pārdošanai, tad to var atrast sadaļā Izsoles. Ja vēlaties pieteikties uz pašvaldības dzīvokli, tad šo jautājumu regulē domes pieņemtie saistošie noteikumi "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Aizkraukles novadā". Šobrīd pašvaldība neizsola nevienu savu dzīvokli, taču, ja jūs atbilstat kritērijiem, tad varat pieteikties uz pašvaldības dzīvokli. Detalizētāk jums pastāstīs dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja L.Zībārte (65133947).
Pašvaldība
2017-08-22 16:21:46
Jautājums
Jautājumu uzdeva
Kad domes amatpersonas panāks Radēnu 5 īpašuma sakopšanu ?!
Ansis
2017-08-18 20:59:57
Atbilde
Atbildēts
Labdien! Paldies par ziņu, īpašnieks solījis sakopt.
Pašvaldība
2017-09-06 11:08:25
Jautājums
Jautājumu uzdeva
Vai iespējams uzzināt, kurā gadā būvētas mājas Sprīdīša ielā 2,4,6 ?
Ilma
2017-08-02 10:55:27
Atbilde
Atbildēts
Šādu informāciju var uzzināt māju inventarizācijas lietās, kuras atrodas pie apsaimniekotāja, vai arī lūdzam ar šādu jautājumu vērsties pie novada būvvaldes vadītāja J.Korola pa tālruni 29278835.
Pašvaldība
2017-08-03 10:13:14

1 2 3 4 5