Bērnu un jauniešu radošais festivāls

19. maijs | Piektdiena | 14:00 | Stadions

Bērnu un jauniešu radošais festivāls “Aizkrauklei 50” 19.maijā Stadionā.

19.maijā Aizkraukles bērni un jaunieši svinēs pilsētas dzimšanas dienu. Kā jau jubilejas reizē tiks gaidīti arī ciemiņi no apkārtējiem novadiem. Festivālā piedalīsies aptuveni 1000 dalībnieku – Aizkraukles, Skrīveru, Neretas, Kokneses un Jaunjelgavas novadu deju kolektīvi, kori, ansambļi, sportisti,  dažādu interešu izglītības programmu dalībnieki un Mūzikas,  Mākslas un Sporta  skolu audzēkņi. Dienas gaitā no plkst. 14.00 laukumos ap stadionu notiks  “Radošais virpulis”, kur tiks demonstrētas prasmes  radošajās darbnīcās, koncertā un sporta spēlēs. Ap 18.00 notiks visu dalībnieku parāde stadionā  un dižkoncerts “Sīki putni sabraukuši”, kurā piedalīsies ap 300 kopkora dziedātāju un ap 400 dejotāju.  Pasākums noslēgsies ar jauniešu grupu salidojumu un zaļumballi līdz pusnaktij.

 

14.00. -18.00  laukumos ap stadionu  “Radošais virpulis”

 Radošās darbnīcas, sporta spēlēs, izstādes un atrakcijas  Piedalās solisti ansambļi, sportisti,  dažādu interešu izglītības programmu dalībnieki un Mūzikas,  Mākslas un Sporta  skolu audzēkņi. 

Koncerts uz mazās skatuves pie skolas 

14.00 BJC popgrupa “Unikumi”, 14.15. PII “Auseklītis”, 14.30.. SPII “Saulīte”, 14.45. HIP HOP deju studija, 15.00 PII “Zīlīte”, 15.15. BJC Ritmikas pulciņš, 15.30. ANV Ritmikas pulciņš, 15.45 BJC Ģitāristu pulciņš, 16.00 Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas audzēkņi . Kokneses mūzikas skolas vokālais ansamblis un Jaunjelgavas vidusskolas vokālais ansamblis, 17.00 Kultūras nama deju kolektīvs “Aizkrauklēni”

18.00 Dalībnieku parāde un  tautas mākslas kolektīvu

Dižkoncerts “Sīki putni sabraukuši” 

piedalās ap 300 kopkora dziedātāju un ap 400 dejotāju no  Aizkraukles, Skrīveru, Neretas, Kokneses un Jaunjelgavas novadiem.

Koru virsdiriģents Edurds Grāvītis

Deju kolektīvu virsvadītāja Inita Kalniņa

 

20.30. -24.00 Jauniešu grupu salidojums

Piedalās grupas “Nepilns litrs”( Koknese) “Divi krasti” ( Aizkraukle) “Netīšām blice” ( Aizkraukle) “Vēja radītie” ( Sigulda)