Strītbols

19. jūlijs | Trešdiena | 18:00 | Pie Aizkraukles profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas

Aizkraukles novada atklātais čempionāts strītbolā 3:3 pie Aizkraukles profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas.

2017.gada 19.; 26.jūlijā un 2.;9.;16.;23.augustā (trešdienu vakari). Lietus gadījumā – Aizkraukles novada sporta centrā Lāčplēša iela 21.

Sacensību sākums plkst.18:00.


NOLIKUMS

AIZKRAUKLES NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS

STRĪTBOLĀ 3 : 3

 

Mērķis. 1. Popularizēt  veselīgu dzīvesveidu un strītbolu, pavadot brīvo laiku

             sportiskās aktivitātēs.

             2. Noskaidrot labākās srītbola komandas.

 

Vieta un laiks. Sacensības notiek pie Aizkraukles profesionālās vidusskolas

            dienesta viesnīcas, Bērzu ielā 14. 2017.gada 19.; 26.jūlijā un 2.;9.;16.;23.augustā (trešdienu vakari). Lietus gadījumā – Aizkraukles novada sporta centrā Lāčplēša iela 21.

                                                                                         

            Sacensību sākums plkst.18:00.

            Pieteikšanās sacensībām līdz 17.jūlijam plkst.17:30

            Iepriekšējā pieteikšanās un informācija pa tel. 26120026

 

Vadība. Sacensības organizē Aizkraukles novada sporta centrs un

             sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Židovs, tel. 26120026,

             e pasts:kasparsz18@inbox.lv   Tiesā paši spēlētāji.

 

Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties jebkurš strītbola spēlēt pratējs.

Bērnu grupās:

1)       līdz 12 gadi

2)      13 - 15 gadi

Pieaugušo grupā:

16 - ….

Jāierodas kā  komandai. Pieaugušo komandā ir vismaz 3 spēlētāji (un ne vairāk kā 4). Bērnu komandā no 3 līdz 5  spēlētāji.  Sievietes un vīrieši netiek dalīti.

 

Sacensību norise. Spēles notiks pēc strītbola noteikumiem.

             Sacensību kārtība tiks noteikta sacensību dienā vadoties no pieteikto dalībnieku skaita. Spēlētāji, kuri piedalās novada čempionātā strītbolā,

             paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa   atbilstību fiziskajai

             slodzei sacensību laikā. Spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā un turnīra

             ietvaros nedrīkst   mainīt komandu. Par izcīnītajām vietām posmā komandas

             iegūs punktus, kas  veidos kopvērtējumu (summējot visus posmus kopā).

8 labākās  kopvērtējuma komandas piedalīsies finālturnīrā, kurā  notiks cīņa

par čempiona titulu.

1.vieta posmā iegūs 20 punktus,

             2.v - 17,

             3.v. - 15,

             4.v - 13,

             5.v. - 12, utt.

Dalības maksa: No komandas 20 EUR ( par visiem posmiem). BĒRNIEM NAV DALĪBAS MAKSA!

 

Apbalvošana. 26.08.2017. Noslēguma posms (apbalvošana). Pirmo trīs vietu

             ieguvēju komandas saņems kausus un katrs spēlētājs piemiņas balviņa. Pieaugušo grupas 1.-3. vietas komandas saņems no veikala “Sporta

             bode” dāvanu kartes.

             1.vieta – 80EUR

             2.vieta – 60EUR

             3.vieta – 40EUR

             Bērnu grupas 1.-3. vietas komandas saņems no veikala “Sporta

             bode” dāvanu kartes.

             1.vieta – 60EUR

             2.vieta – 40EUR

             3.vieta – 30EUR

 

Pateicamies par atsaucību!