Aizkraukles novada pašvaldības komiteju sastāvs un pieņemšanas laiki

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Aizkraukles novada domes komitejās ievēlēti tikai domes deputāti. Komiteju darbu reglamentē Aizkraukles novada pašvaldības nolikums.

 

Finanšu komiteja

1.Leons Līdums - priekšsēdētājs,
2.Anta Teivāne,

3.Juris Benjavs,
4.Edgars Bricis,
5.Jānis Belickis,
6.Armands Kasparāns,
7.Valdis Padoms,
8.Rolands Šteinbergs,
9.Nikolajs Sokols,

10.Guntis Klūga.

Novada pašvaldība,
206.kabinets,
t. 65133930
Mēneša pirmdienās
no plkst.10:00 līdz 12:00

Domes finanšu komiteja izveidota, lai risinātu novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, lai finanšu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām.
Deputāti norunāja, ka sakarā ar to, ka no rajona padomes tiek pārņemta slimnīca, arī veselības aprūpes jautājumos iedziļināsies Finanšu komiteja.

 

 * Kultūras, izglītības un sporta komiteja

1.Edgars Bricis–priekšsēdētājs,
2.Zane Romanova-vietniece,
3.Anta Teivāne,
4.Anita Ostrovska,
5.Leons Līdums,
6.Rolands Šteinbergs,
7.Valdis Padoms,

8. Nils Mosejonoks

Novada pašvaldība,

Lāčplēša ielā 1A, 203.kab.

Pēc iepriekšējās

vienošanās pa tālruni

65133930.

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu izglītības, kultūras un sporta jautājumus Aizkraukles novadā. Komiteja kontrolē novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, piešķirto finansu līdzekļu izmantošanas lietderību, mantas apsaimniekošanu.

 

* Sociālo jautājumu komiteja

1.Anita Bicka-priekšsēdētāja,
2.Zane Romanova,
3.Edgars Ratnieks,
4.Guntis Klūga.

Novada pašvaldība,

Lāčplēša ielā 1A, 203.kab.

Pēc iepriekšējās vienošanās

pa tālruni

65133930.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumus novadā.