Aizkraukles novada domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Aizkraukles novada iedzīvotājiem izveidojusi komisijas.

 

Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Einārs ZĒBERGS - komisijas priekšsēdētājs

Maija KESMINA - priekšsēdētāja vietniece

Laura ZVIRGZDIŅA - sekretārs,

Natālija ŠAMPIŅA,

Žanna MURAHINA,
Inga ALBIŅA.
651 33932,
651 33930

Nolikums

(27.04.2016. lēmuma Nr.71 (protokols Nr.6, 11.§.) redakcijā, stājas spēkā ar 2016.gada 2.maiju)

Aizkraukles novada Būvvalde

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Jans KOROLS – būvinspektors,
Juris LETINSKIS – vadītāja vietnieks,
Didzis GRUNDULIS – sekretārs, atbildīgais par dokumentu apriti un publikāciju,
Jānis BĀLIŅŠ,
Sarmīte STEPIŅA,
Ilona KĀGANE.
Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās
8:00-12:00
13:00-17:00 
Lāčplēša ielā 1,
21. kabinetā

651 33943,
651 33928.

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.142)

Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Lidija ZĪBĀRTE – komisijas priekšsēdētājs,
Anatolijs TREIKALIŠS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Margarita SAVICKA – sekretāre,
Ināra GAILE,
Jeļena DEINE,
Dace KLEIKALĪDE,
Sandra PAUGURE.

651 33947,

26818682

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.180)

Aizkraukles novada domes Zemes komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Sarmīte STEPIŅA – komisijas priekšsēdētāja,
Juris LETINSKIS – priekšsēdētāja vietnieks,
Olga LEITLANDE – sekretāre,
Leons LĪDUMS,
Gunta BAIBA.

651 33944,
651 33945.


Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.145)

Aizkraukles novada Sporta komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Valdis PADOMS - komisijas priekšsēdētājs,
Juris BENJAVS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Indra BENJAVA – sekretārs,
Aigars ŠALME,
Arvis UPĪTS,
Gundars SPRIŅĢIS,
Brigita KRAUZE.

26182772

valdispadoms
@inbox.lv

 Nolikums

(apstiprināts

24.07.2013.

lēm.Nr.185, ar grozīj. 27.11.2013.)

Aizkraukles novada Attīstības komisija

Komisijas sastāvs
 Kontakti  Piezīmes
Ieva ERDMANE  – komisijas priekšsēdētāja,
Indra VĪKSNA – priekšsēdētāja vietniece,
Ilona KĀGANE – sekretāre,
Kaspars SNIEDZĪTIS,
Aigars KALNIŅŠ,
Jānis KRIEVS,
Olga VIŠŅOVA.
 651 33928

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.143)

Aizkraukles novada pašvaldības Iepirkumu komisija

Komisijas sastāvs
Kontakti
 Piezīmes

Einārs ZĒBERGS - komisijas priekšsēdētājs,

Dzintars GRUNDŠTEINS - komisijas

priekšsēdētāja vietnieks,

Jans KOROLS,
Zinaida KRŪMIŅA,
Juris LETINSKIS,
Rolands ŠTEINBERGS.

651 33932,

651 33929

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.146)

Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Sarmīte KRUGLOVA - komisijas priekšsēdētāja,

Anita OSTROVSKA - komisijas priekšsēdētāja vietniece,

Astra SILIŅA

Zane ROMANOVA

Zinaida KRŪMIŅA

Inga RAMANE - sekretāre


Nolikums

(28.07.2011. ar grozīj.

24.07.2013.)

Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Vēsma BĒRZIŅA - komisijas priekšsēdētājs,

Anita KOKINA,

Aldona BRITĀNE,

Evija SMILGĀJA,

Mārīte BROKA.

Lāčplēša iela 1, 55.kabinets (iepriekš piesakoties)

26499055

Nolikums

(28.01.2010. ar groz. 31.01.2013.)

Jaunatnes konsultatīvā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Aiva SMELCERE - komisijas priekšsēdētājs,
Sarmīte KRUGLOVA - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Inga ALBIŅA,

Linda GALINO,

Agita REISA-NIELSEN,

Gunita ELKSNE,

Žanna MURAHINA


Nolikums

(grozījumi 29.04.2015.

lēm.Nr.97)

Aizkraukles novada licencēšanas komisiju interešu izglītības programmu īstenošanai

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Anita OSTROVSKA - komisijas priekšsēdētājs,
Anta TEIVĀNE,

Astra SILIŅA.


Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.183)

Aizkraukles novada Starpinstitucionālo komisija ģimenes lietu jautājumos

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Inga ALBIŅA - komisijas priekšsēdētājs,
Ināra GAILE - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Silvija BRĪGERE,

Skaidrīte GARNELE,

Inta KRIEVA,

Astra SILIŅA,

Pieaicināts psihologs.


Nolikums

(24.07.2013. lēm.Nr.182)

Aizkraukles novada Ētikas komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Aina PODVINSKA - komisijas priekšsēdētāja,
Jānis BELICKIS,

Ināra GAILE.


Nolikums

(28.08.2013.

lēm.Nr.208)

Aizkraukles novada Licencēšanas komisija pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Dzintars GRUNDŠTEINS - komisijas priekšsēdētājs,
Jānis BĀLIŅŠ - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Laura ZVIRGZDIŅA - sekretāre.

651 33930

24.07.2013.

lēm.Nr.144

Aizkraukles novada komisija par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas sastāvs

Kontakti

Piezīmes

Astra SILIŅA - komisijas priekšsēdētājs,
Sarmīte KĻAVIŅA - komisijas locekļi

Inga ALBIŅA

 

23.02.2016. Rīkojums

Nr. 2-1-1/16/20

Aizkraukles novada domes komisija darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzībai

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Sarmīte STEPIŅA - komisijas priekšsēdētāja

Anita BICKA - priekšsēdētāja vietniece

Ingrīda KRĒSLIŅA - komisijas locekļi

Jānis BĀLIŅŠ

Ausma ZĪLĪTE


651 33944  

Nolikums

lēmumu  Nr.22 (protokols Nr.2, 22.§) 

 

 

Aizkraukles novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija

Komisijas sastāvs Pārstāvošās iestādes Kontakti Piezīmes

1. Leons LĪDUMS -

Komisijas priekšsēdētājs

Aizkraukles novada pašvaldība

6513391,

29276729

Nolikums(24.07.2013.

lēm.Nr.147)

2. Guntars LAUKAZĪLE - Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks
VUGD Zemgales RB Aizkraukles daļa
3. Aldis BOGDANOVIČS - komisijas loceklis
AS "Latvenergo" Pļaviņu HES
4. Dzintars OSTAŅĒVIČS (Alda Bogdanoviča prombūtnes laikā) AS "Latvenergo" Pļaviņu HES
5. Aigars ZUPA - komisijas loceklis AS "Sadales tīkls" ZAR, Aizkraukles
nodaļa
6. Jānis BĀLIŅŠ - komisijas loceklis Aizkraukles pagasta pārvalde
7. Ēriks VIZULIS - komisijas loceklis SIA "Aizkraukles slimnīca"
8. Eduards TUMEĻKĀNS - komisijas loceklis Valsts Vides dienesta Madonas RVP vecākais inspektors
9. Ingus MANFELDS - komisijas loceklis ZS 55. kājnieku bataljons
10. Ilmārs GŪTMANIS - komisijas loceklis Valsts Meža dienesta Sēlijas
virsmežniecības vecākais mežzinis
11. Gudruna VECTIRĀNE - komisijas loceklis
SIA "Aizkraukles ūdens"
12. Arkādijs KUZŅECOVS - komisijas loceklis SIA "Aizkraukles ūdens"
13. Renārs DREIJERS - komisijas loceklis VP Zemgales RP Aizkraukles iecirknis
14. Modris BITE - komisijas loceklis SIA "Lauma A"
15. Einārs ZĒBERGS - komisijas loceklis Aizkraukles novada pašvaldība