Paziņojums par konkursa izsludināšanu valdes locekļa nominēšanai

27. oktobris, 2017

Aizkraukles novada dome izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Aizkraukles KUK”, reģ.Nr.48703000438, juridiskā adrese: Jaunceltnes ielā 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101.

1.Kandidātam izvirzāmās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas un 37. panta otrās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai inženierzinātnēs;
 • vismaz viena gada pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;
 •  nevainojama reputācija;
 • izpratne par uzņēmumu saimniecisko darbību;
 • labas datorprasmes Microsoft Office (MS Word, MS Excel);
 • labas organizatoriskās un komunikācijas spējas, radoša pieeja darbam;
 • auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).

2. Dalībai konkursā pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti un apliecinājumi:

 • Apliecinājums, ka nav bijis sodīts par tīšu noziegumu nodarījumu; nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • dzīves apraksts (CV) – obligāta prasība norādīt kontakttālruņa numuru;
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā;
  • valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā;
  •  pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus viņš uzskata par svarīgiem.

Pretendenti iesniedz dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi: „SIA „Aizkraukles KUK” valdes locekļa amata konkursam”. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 1.decembrim Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, LV 5101 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: dome @aizkraukle.lv.

 

Nolikumu izlasīt var www.aizkraukle.lv.

Komentāri