Uzņēmēju tikšanās - 15.novembrī

13. novembris, 2017

Trešdien, 15.novembrī, plkst. 10:00 aicinām uz ikmēneša uzņēmēju tikšanos Domes sēžu zālē 1st., Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē.

 

Darba kārtībā:
10:00-10:40 informācija uzņēmējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt trešo valstu imigrantus (Gunita Bērza, Alvis Šķenders Biedrība, Patvērums «Drošā māja» Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunkts "Zemgale" Jelgavā);


10:40-11:20 uzņēmēju un zinātnieku sadarbības iespējas (Mairita Pauliņa, Zemgales uzņēmējdarbības centrs);


11:00-11:30 par «Pārnovadu uzņēmēju dienas 2018» un citas aktualitātes (Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības plānotāja Ilona Kāgane.

Komentāri