Izsoles paziņojums

5. decembris, 2017

Aizkraukles novada pašvaldība rīko cirsmu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamjā īpašumā “Denavu mežs”, ar kadastra Nr.32440030079. Izsolē vienoti tiek pārdotas 4 cirsmas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

 

Kopējais pārdodamais apjoms:  1833,94  m3, 7,7 ha platībā;

Kopējā nosacītā cena: EUR 48000; Cirsmām cena cirsmu izsoles sarakstā;

Cirsmu apskate dabā notiks 2018.gada 5.janvārī plkst. 10:00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29249576 – Jānis Bāliņš.

 

Izsole notiks 2018.gada 11.janvārī, plkst.11.00 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasta pārvaldē. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.janvārim plkst. 16.00 ir jāreģistrējas Aizkraukles pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres Inetas Savčenko.

 

Dalības maksa: 15 euro, nodrošinājuma nauda 10% no sākumcenas, EUR 4800,  jāiemaksā pašvaldības bankas kontā līdz reģistrācijai.

Nosolītā maksa jāiemaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā – www. aizkraukle.lv un Aizkraukles pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni: 29249576

 

Domes lēmums,

Izsoles noteikumi,

Cirsmu grupu saraksts,

Līguma projekts

Komentāri