Finanšu komitejas sēde

24. maijs | Trešdiena | 09:00 | Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1

Finanšu komitejas sēde Aizkraukles novada pašvaldībā, Aizkraukile, Lāčplēša ielā 1 Sēžu zālē.

 

Darba kārtība tiks precizēta.