Maksas pakalpojumi Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs

APSTIPRINĀTS

ar Aizkraukles novada domes

2013.gada 27.novembra

lēmumu Nr.296 (protokols Nr.12, 20.§)

 

GROZĪTS

ar Aizkraukles novada domes

2014.gada 26.februāra

lēmumu Nr.26 (protokols Nr.2, 3.§)

 

ar Aizkraukles novada domes

2014.gada 30.aprīļa

lēmumu Nr.92 (protokols Nr.4, 27.§)

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS

 

1.    Visas domes iestādes, kas sniedz konkrēto biroja pakalpojumu

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

EUR

bez PVN

1.1. 

kopēšana:

1.1.1.

A 4 formāta lapa no vienas puses

lappuse

0,04

1.1.2.

A4 formāta lapa no abām pusēm

lapa

0,07

1.1.3.

A4 formāta lapa no vienas puses (krāsaina)

 

0,50

1.1.4.

A3 formāta lapa no vienas puses

lappuse

0,07

1.1.5.

A4 formāta lapa no vienas puses (krāsaina)

lappuse

0,50

1.1.6.

A3 formāta lapa no abām pusēm 

lapa

0,14

1.2.

printera izdruka:

1.2.1.

A4 formāta lapa (melnbalta)

lapa

0,07

1.2.1.

A4 formāta lapa (krāsaina)

lapa

0,50

1.3.

laminēšana A4 formāta lapa

lapa

0,28

1.4.

dokumentu iesiešana

sējums

2,00

1.5.

faksa aparāta izmantošana:

1.5.1.

valsts robežās

lapa

0,28

1.5.2.

ārvalstīm

lapa

0,71

1.6.

datora izmantošana, lietojot Microsoft Office programmas:

1.6.1.

skolēniem

stunda

0,43

1.6.2.

pieaugušajiem

stunda

0,71

1.7.

dokumentu skenēšana

lapa

0,35

2. Par pašvaldības telpu, inventāra īslaicīgu nomu, izmantošanu un citiem pakalpojumiem:

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

EUR

bez PVN

2.1.

Aizkraukles pilsētas bibliotēka:

2.1.1.

pasākumu zāles noma

stunda

4,30

2.1.2.

zāles tehniskā aprīkojuma noma

stunda

2,85

2.2.

Visas novada skolas:

2.2.1.

mācību telpas noma

stunda

3,55

2.2.2.

datorklases (ar aprīkojumu) noma

stunda

5,70

2.2.3.

mācību inventāra (projektors, dators, kodoskops) noma

stunda

6,00

2.3.

Aizkraukles novada ģimnāzija:

2.3.1.

sporta zāles noma

stunda

8,00

2.3.2.

konferenču zāles noma

stundā

8,00

2.3.3.

naktsmītne dienesta viesnīcā – par gultasvietu

diennakts

8,00

2.3.4.

dušas izmantošana dienesta viesnīcā

diennakts

1,50

2.3.5.

virtuves izmantošana dienesta viesnīcā

diennakts

1,50

2.3.6.

viesu izmitināšana dienesta viesnīcā

diennakts

5,00

 

no dienesta viesnīcas maksas ir atbrīvoti: viesskolotāji pēc uzaicinājuma 

2.3.7.

Par telpas nomu autoapmācības nodarbībām izglītojamiem.

mēnesī

7.00

papildināts  ar 26.02.2014.  lēmuma Nr.26 (protokols Nr.2, 3.§.) 1.3.punktu 

2.3.8.

Vieglās automašīnas Škoda OKTAVIA GK noma autoapmācībai izglītojamiem.

mēnesī

14,00

papildināts  ar 26.02.2014.  lēmuma Nr.26 (protokols Nr.2, 3.§.) 1.3.punktu 

2.4.

Aizkraukles pagasta sākumskola:

2.4.1.

ēdamzāles noma

stunda

3,50

2.5.

Aizkraukles pilsētas sākumskola:

2.5.1.

aktu zāles noma

stunda

21,34

2.5.2.

sporta zāles noma

stunda

2,85

2.6.

Aizkraukles 1.vidusskola:

2.6.1.

sporta zāles noma bērniem

stunda

2,85

2.6.2.

sporta zāles noma pieaugušajiem

stunda

4,30

2.7.

Aizkraukles Dzimtsarakstu nodaļa:

2.7.1.

svinīgas laulību reģistrācijas nodrošināšana (mūzika, dzeja)

1 ceremonija

19.92

2.7.2.

laulību ceremonija ārpus telpām

 

71,00

2.7.3.

vēsturiska izziņas vai izdrukas izsniegšana

 

3,00

2.8.

Aizkraukles novada kultūras nams:

2.8.1.

2.stāva zāles (jebkuras) noma informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

7,00

2.8.2.

2.stāva zāles (jebkuras) noma atpūtai un izklaidei

stunda

14,00

2.8.3.

deju (mazās) zāles noma informatīvam pasākumam (1.stāvā)

stunda

14,00

2.8.4.

deju (mazās) zāles noma izklaides pasākumam (1.stāvā)

stunda

31,00

2.8.5.

koncertzāles noma informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

44,00

2.8.5.

koncertzāles noma izklaides pasākumiem

stunda

58,00

2.8.7.

zāļu noma biļešu pasākumiem

% no ienākumiem

2.8.8.

aktieru telpas noma

stunda

7,00

2.8.9.

apskaņošana un apgaismošana:

2.8.9.1.

informatīvā pasākumā

pasākums

71,00

2.8.9.2.

izklaides pasākumā

pasākums

142,00

2.8.10.

biļešu pasākumos līgumā ar organizatoru

% no ienākumiem

2.8.11.

pagasta estrādes noma:

2.8.11.1.

dienas bezmaksas pasākumam

pasākums

71,00

2.8.11.2.

vakara - nakts bezmaksas pasākumam

pasākums

142,00

2.8.11.3.

biļešu pasākumam

% no ienākumiem

2.8.12.

pagasta koncertzāles noma:

 

2.8.12.1.

informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

14,00

2.8.12.2.

koncertzāles noma izklaides pasākumiem

stunda

31,00

2.8.13.

pagasta deju zāles noma:

2.8.13.1.

informatīviem pasākumiem

stunda

7,00

2.8.13.2.

izklaides pasākumiem

stunda

14,00

2.8.14.

zāļu noma biļešu pasākumiem

% no ienākumiem

2.8.15.

zāles noma semināriem

stundā

7,00

2.9.

Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centrs

2.9.1.

zāles noma pasākumiem

stunda

7,00

2.9.2.

zāles noma pulciņu un kursu nodarbībām

stunda

1,50

2.9.3.

nodarbību telpu noma

stunda

1,50

2.9.3.

telpas noma šaušanai ar pneimatiskajiem ieročiem

stunda

5.00

2.10.

Aizkraukles novada domes Sociālais centrs

2.10.1.

pasākumu zāles izmantošana

stunda

5,00

2.11.

Aizkraukles Vēstules un mākslas muzejs

2.11.1.

muzeja apmeklējuma ieejas maksa:

 

 

2.11.1.1.

pieaugušajiem

1 biļete

0,71

2.11.1.2.

skolēniem

1 biļete

0,28

2.11.2.

ekskursiju vadīšana:

 

 

2.11.2.1.

muzejā un apkārtnē

1 grupa

2,35

2.11.2.2.

novada robežās                 

1 grupa

11,81

2.11.2.3.

ārpus Aizkraukles novada robežām

1 grupa

17,64

2.11.3.

jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana:

līdz 20 cilvēkiem

18,00

 

no 20-40 cilvēkiem

30,00

 

vairāk par 40 cilvēkiem

42,00

2.11.4.

lekciju sagatavošana, lasīšana

1 stunda

11,80

2.11.5.

muzeja pedagoģisko programmu vadīšana muzejā

1 grupa

3,50

2.11.6.

muzeja pedagoģisko programmu vadīšana ārpus muzeja

1 grupa

7,40

2.11.7.

spēles un rotaļas muzeja dārzā

1 grupa

3,56

2.11.8.

izstāžu nama zāles īre

1 stunda

5,98

2.11.9.

ugunskura vieta

1 grupa

5,98

2.11.10.

telts vieta muzeja teritorijā

1 nakts

5,98

2.11.11.

krājuma materiālu izmantošana:

 

 

kopēšana no grāmatas

1 lapa

0,04

skanēšana diskā

1 vienība

0,24

kopēšana (dokumenti, foto)

1 vienība

0,17

komerciālā izmantošana

1 vienība

5,98

nekomerciālā izmantošana

1 vienība

0,64

speciāli veikts pētījums muzeja krājumā

1 vienība

5,98

mākslas darbu iznomāšana

1 vienība

5,98

2.11.12.

izstāžu eksponēšana ārpus muzeja

1 mēnesis

23,48

2.11.13.

personālizstādes sarīkošana māksliniekiem

1 mēnesis

29,88

2.11.14.

pasūtījuma izstāžu sagatavošana:

 

 

izstādes materiālu atlase no krājuma

 

5,98 -17,64

izstādes noformēšana

Cena uz līguma pamata

krājuma materiālu sagatavošana digitālā formā (slaidšovs)

1 vienība

0,28

2.11.15.

bukleta sagatavošana, dizaina izstrāde

1 vienība

41,26

2.12.

Aizkraukles novada Sporta centra un novada ģimnāzijas sporta halle

2.12.1.

par visas spēļu zāles izmantošanu

stunda

16,53

2.12.2.

par viena spēļu laukuma izmantošanu

stunda

10,74

2.12.3.

par vieglatlētikas zonas izmantošanu (skrejceļš, bedre lekšanai)

stunda

8,26

2.12.4.

par vieglatlētikas zonas izmantošanu individuālam treniņam

stunda

1,16

2.12.5.

par sporta spēļu galdu izmantošanu (galda teniss, novuss)

1 stunda cilvēkam

0,41

2.12.6.

par lauku tenisa inventāra izmantošanu spēlei zālē

1 stunda cilvēkam

3,31

2.12.7

par trenažieru izmantošanu

1 apmeklējums cilvēkam

1,65

2.12.8.

mēneša abonements

1 cilvēkam mēnesī

14,88                              

2.12.9.

trīs mēnešu abonents

1 cilvēkam

3 mēnešos

29.75

2.12.10.

treniņ programmas sastādīšana

1 cilvēkam

3,31

2.12.11.

par īslaicīgu telpu lietošanu

m2  mēnesī

2.85

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2014.  lēmuma Nr.26

(protokols Nr.2, 3.§.) 1.1.punktu 

2.12.12.

par vingrošanas, cīņas zāles izmantošanu

stunda

2.89

2.12.13.

2.stāva vestibila izmantošana semināriem

stunda

12.40

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2014.  lēmuma Nr.26

(protokols Nr.2, 3.§.) 1.1.punktu 

2.12.14.

Tenisa laukuma īre sporta zālē

stunda

5.13

papildināts  ar 26.02.2014.  lēmuma Nr.26

(protokols Nr.2, 3.§.) 1.2.punktu 

 

No maksas atbrīvoti:

-   novada ģimnāzijas skolēni fizkultūras stundu laikā;

-   novada Sporta skolas grupu audzēkņi pēc Sporta centra sastādīta grafika;

-   invalīdi, pensionāri;

novadā reģistrētie sporta klubi vietējo čempionātu rīkošanā 

2.13.

Sporta centra Stadions

2.13.1.

stadiona (vieglatlētikas skrejceļi un sektori, spēļu laukumi) noma

stunda

66,12

2.13.2.

vieglatlētikas zonas (skrejceļi, sektori) noma

stunda

66.12

2.13.3.

futbola laukuma noma

stunda

20,66

2.13.4.

viena volejbola vai basketbola laukuma noma

stunda

6,61

2.13.5.

ģērbtuves un dušas

stunda komandai

14,88

2.13.6.

stadiona objektu noma bērnu vasaras sporta nometņu (oficiāli reģistrēto) dalībniekiem

savstarpēji

vienojoties

2.13.7.

stadiona objekti novada sportistiem

bez maksas

2.14.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās

izglītības programmas licencēšana

programma

14,23

2.15.

Telpu noma pašvaldības administratīvajā ēkā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē:

2.15.1.

mazā sēžu zāle

stunda

14,23

2.15.2.

lielā konferenču zāle

stunda

21,34

2.15.3.

kabineti

stunda

3,00

2.16.

Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovācijas atbalsta centrs

2.16.1.

neformālās izglītības programmas kursu maksa

 

stunda

2,85

2.16.2. kursu un semināru maksa ir līgumcena
2.16.3. individuāla apmācība darbam ar datoru senioriem stunda 2,50
2.16.4. telpu un inventāra noma
  mācību telpas noma stunda 3,00
  datorklases (ar aprīkojumu) noma   5,70
  mācību inventāra (projektors, dators) noma   6,00
2.16.5. teksta un attēlu ievade datorā, rediģēšana, formatēšana
  teksta pārrakstīšana A4 formāta lapa 2,50
  teksta pārrakstīšana ar rediģēšanu A4 formāta lapa 3,55
  klienta vēlamā teksta sastādīšana, ievade datorā un formatēšana stunda 7,00
2.16.6. datu rakstīšana CD
  izmantojot centra matricu gb. 0,70
  ierakstīšana klienta matricā gb. 0,20
2.16.7. dokumentu cauršūšana atbilstoši lietvedības prasībām
  1-50 lapas gb. 0,50
  50 un vairāk lapas gb. 1,00
2.16.8. centra speciālistu konsultācija stunda 4,00
 

papildināts  ar 30.04.2014. lēmuma Nr.92

(protokols Nr.4, 27.§.) 1.1.punktu

2.17.

Aizkraukles pagasta kapu un kapličas izmantošanas maksa

2.17.1.

jaunas kapa vietas ierādīšana, norobežošana:

 

 

vienvietīga (1.75 x 3.0)   

5.25 m2

10.00

divvietīga (2.50 x 3.0)

7.50 m2

14.00

trīsvietīga (3.50 x 3.0)

10.50 m2

20.00

četrvietīga (4.50 x 3.0)

14 m2

27.00

2.17.2.

urnas apbedīšanas vietas ierādīšana un norobežošana:

 

 

vienvietīga (0.75 x 1.5)

1.13 m2

2.50

divvietīga (1.2 x 1.5) 

1.8 m2

4.00

trīsvietīga (1.5 x 1.5) 

2.25m2

4.50

četrvietīga (1.8 x  1.5)

2.7 m2

6.00

2.17.3.

līķa uzglabāšana kapličas saldētavā 

(līķa ievešanas un izvešanas dienu skaita kā vienu)

1 diennakts

4.00

2.17.4.

kapličas ceremoniju zāles un tās inventāra izmantošana 

(svečturi, soli, vainagu turētāji)

1 ceremonija

7.00

2.17.5.

kapličas zvana zvanīšana

1 ceremonija

3.00

  1. 1. Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu vadītāji noteikto maksu var samazināt līdz 50 %  izvērtējot konkrēto situāciju un pamatojumu.

 

  1. 2. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti iestāžu budžetā.

 

  1. 3. Atļaut Aizkraukles novada domes pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām slēgt īslaicīgus nomas līgumus iestāžu nolikumos noteiktajā kārtībā.

 

4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvāri.

 

 

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                                                              L.Līdums