Attīstības programma

 

31.08.2016. Lēmums Nr. 164

Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā “Pašvaldības kultūras iestāžu attīstība un pakalpojumu optimizācija”

Lēmums

31.08.2016. Lēmums Nr. 165

Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā “Dzīvokļu saimniecības un sociālās aprūpe”

Lēmums

Grozījumi investīciju plānā

Projekta ideju apraksti

28.07.2016. Lēmums Nr. 144

Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā

Lēmums

24.02.2016. Lēmums Nr. 36

Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā

Lēmums

Grozījumi investīciju plānā

29.12.2015.

Lēmums Nr.236

Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētā Rīcības un Investīciju plānu apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi investīciju plānā

Projekta ideju apraksti


30.04.2014.

Lēmums Nr. 71

Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā  

Lēmums