Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā"


 

Aizkraukles novads piedalās projektā “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un laikrakstā “Domes vēstis”.

 

Projekta Nr. un nosaukums

Nr.9.2.4.2/16/I/023

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”

Fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Atbalsta pasākums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

Īstenošanas laiks

15.05.2017. – 31.12.2019.

Īstenošanas vieta

 Aizkraukles novads

Projekta mērķis

Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aizkraukles novada pašvaldības iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Aktivitātes

Projektā paredzēts:

1.      Slimību profilakses pasākumu organizēšana-Onkoloģijas profilakses, Sirds un asinsvadu veselības profilakses un atkarību profilakses pasākumi.

2.      Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana: – radošās nodarbības bērniem, nūjošanas nodarbības, kustību un mākslu terapija, veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācības  un garīgas veselības izglītojošas teorētiskas un praktiskas nodarbības.

Kopējās projekta izmaksas (EUR)

96 267.00

ESF līdzfinansējums (EUR)

81 826.95

Valsts budžeta finansējums (EUR)

14 440.05

Projekta vadītājs

Valērija Noreika

Kontaktinformācija

valerija.noreika@aizkraukle.lv

 


               05.06.2017. ziņa

               20.06.2017.ziņa
20.08.2017.

 

Aktivitāte 1.11 Āra nodarbības

•    10.07.2017.
•    01.08.2017.


Aktivitāte 1.2 Ģimeņu vasaras sporta diena

•    15.07.2017.

1.4 Nūjošana

•    01.08.2017.